VAA Bedrijfswagen 2017

Bedrijfsleiders of werknemers die beschikken over een bedrijfswagen, betalen in 2017 opnieuw een hoger voordeel van alle aard.
Even ter herhaling: het voordeel wordt berekend in functie van de CO2-uitstoot van de wagen uitgedrukt in een percentage dat stijgt naarmate de uitstoot stijgt, 6/7 van de cataloguswaarde, leeftijd van het voertuig en het type brandstof (diesel of benzine).
Elk jaar vermindert de cataloguswaarde die in aanmerking wordt genomen om het voordeel te berekenen met 6%:
Periode verstreken sinds de eerste inschrijving van het voertuig (een begonnen maand telt voor een volledige maand) Percentage waarmee de catalogus-waarde wordt vermenigvuldigd
van 0 tot 12 maanden 100%
van 13 tot 24 maanden 94%
van 25 tot 36 maanden 88%
van 37 tot 48 maanden 82%
van 49 tot 60 maanden 76%
vanaf 61 maanden 70%
Het minimumpercentage dat wordt toegepast is 5,5%. Per gram CO2 die uw motor uitstoot boven de hoeveelheden hieronder, stijgt het percentage met 10 basispunten (dus: +1g = +0,1%). Dit percentage is begrensd op 18%. Door de referte-uitstoot te verminderen, kan de overheid het forfaitaire voordeel van alle aard waarop u belast wordt, verhogen.
Ook in 2017 verlaagt de referte-uitstoot.
– Voor dieselvoertuigen vermindert de referte-uitstoot naar 87g/km (87g = 5,5% en >212g = 18%);
– Voor benzinevoertuigen vermindert de referte-uitstoot naar 105g/km (105g = 5,5% en >230 = 18%).
We herhalen hieronder nog even de formule voor de berekening van het voordeel:
(cataloguswaarde * ouderdomspercentage * 6/7) * CO2-percentage = forfaitair VAA

Met andere woorden, bent u van plan om een nieuwe bedrijfswagen aan te kopen in 2017, hou dan zeker rekening met de fiscale kostprijs in uw personenbelasting.

VAA Bedrijfswagen 2017