Vereenvoudiging bewijs IC levering

De levering van goederen vanuit België naar een andere lidstaat van de Europese Unie is vrijgesteld van Btw indien aan volgende grondvoorwaarden cumulatief voldaan is:

  1. Het betreft een levering van goederen door een belastingplichtige persoon;
  2. De geleverde goederen moeten vanuit België naar een andere lidstaat verzonden worden;
  3. De koper in de andere lidstaat is ook een Btw-plichtige persoon.

Om van deze vrijstelling te genieten, zal de Belgische verkoper moeten kunnen aantonen dat de goederen daadwerkelijk werden vervoerd naar een andere lidstaat. Het feit dat de verkoper beschikt over een factuur naar een belastingplichtige in een andere lidstaat volstaat dus niet. Een geheel van bestelbonnen, vervoersbewijzen, facturen en betalingsbewijzen zijn nodig om van deze vrijstelling te kunnen genieten.

Tot medio 2016 vormden enkel afgestempelde vervoersdocumenten een sluitend bewijs voor dergelijke leveringen. De Administratie versoepelde deze regeling door het gebruik van een zogenaamd bestemmingsdocument ook te aanvaarden als bewijs voor intracommunautaire leveringen.

Dit bestemmingsdocument is een vrij te gebruiken document waarin de verkoper een levering of een reeks van leveringen over de voorbije drie maanden opneemt, welke hij dan aan de klant/ontvanger van de goederen bezorgt. De koper bevestigt door ondertekening de ontvangst van de goederen waarvan sprake in het document.

Het beschikken over dit alternatief bewijs wil echter niet zeggen dat u als koper niet meer moet beschikken over bijkomende bewijsstukken, zijnde de eerder vernoemde bestelbonnen, facturen en betalingsbewijzen. Het bestemmingsdocument kan wel het vervoersdocument vervangen indien dit laatste niet aanwezig is (bijvoorbeeld bij afhaling van de goederen door de koper).

Voor bijkomende vragen of specifieke gevallen, of een model van een bestemmingsdocument, contacteer ons gerust.

Vereenvoudiging bewijs IC levering