Vrijstelling klantenlisting voor kleine ondernemingen

De klantenlisting is een lijst van de Belgische btw-nummers van uw klanten aan wie uw onderneming goederen heeft geleverd of diensten heeft verstrekt tijdens het vorige kalenderjaar en die voor een totaalbedrag van meer dan 250 euro (excl. btw). Uw klanten die alleen vrijgestelde handelingen verrichten (artikel 44 van het Btw-Wetboek) en die toch over een BE-nummer beschikken, moeten niet in de listing worden opgenomen. Die lijst bevat voor elke klant het totaalbedrag aan leveringen en diensten en het totaalbedrag van de aangerekende btw.

De klantenlisting moet elk jaar ingediend worden voor 31 maart, of bij stopzetting, binnen de drie maanden na het verlies van de hoedanigheid als btw–belastingplichtige.

 

Vrijstelling vanaf 01/07/2016 voor kleine ondernemingen

Vanaf 1 juli 2016 moet u niet langer een jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers (‘klantenlisting’) indienen wanneer u aan de volgende twee voorwaarden cumulatief voldoet:

  1. Uw onderneming valt onder de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen, en
  2. Uw klantenlisting is een nihil-klantenlisting wat met andere woorden betekent dat uw klanten (terecht) geen Belgisch btw-nummer hebben, of wél een Belgisch btw-nummer hebben maar uw jaarlijkse omzet per klant met een Belgisch btw-nummer bedraagt niet meer dan 250 euro.

Opgelet! Deze regeling geldt vanaf de klantenlistings voor 2016 (waarbij u uw activiteit niet hebt stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016).

U moet dus nog altijd een (nihil-)klantenlisting indienen wanneer u zich in een van de volgende situaties bevindt:

U hebt uw klantenlisting voor 2015 nog niet ingediend, of U hebt uw activiteit stopgezet gedurende de eerste zes maanden van 2016 (en u hebt daarvoor in deze periode een formulier 604C stopzetting ingediend).

Vrijstelling klantenlisting voor kleine ondernemingen