Factuurvermeldingen

Het opstellen van een factuur met de juiste vermeldingen is van enorm belang. Eerst en vooral vermijdt u hoge boetes. Daarnaast is het voor de ontvanger van de factuur belangrijk om zijn recht op aftrek niet te verliezen.

Voornaamste factuurvermeldingen:

–          Factuurdatum van uitreiking van de factuur;

–          Leveringsdatum van levering goed, voltooiing dienst of betaling voorschot;

–          Vervaldatum van de factuur (vermoedelijke/uiterlijke betaaldatum);

–          Volgnummer (doorlopende nummering, evt. per boekjaar);

–          Identiteitsgegevens van de verkoper of dienstverlener: naam, adres, BTW-nummer of ondernemingsnummer, soort rechtsvorm en RPR + bevoegde rechtbank/afdeling;

–          Identiteitsgegevens van de klant: naam, adres, BTW-nummer voorafgegeaan door landcode (BE, FR, NL,…) of ondernemingsnummer (tenzij particulier), soort rechtsvorm;

–          Een detail van de geleverde diensten of goederen: hoeveelheid en omschrijving van de geleverde goederen, de gepresteerde diensten of werken;

o   Opmerking : werken in onroerende staat: de plaats van de ligging van het onroerend goed moet steeds vermeld worden.

–          Vermelding van de maatstaf van heffing per tarief;

–          De eenheidsprijs (excl. BTW) per tarief en de eventueel verleende kortingen;

–          Het btw tarief en bedrag van de verschuldigde BTW;

–          Vermelding reden voor het niet aanrekenen van de BTW (bv. “BTW verlegd”, zie beneden);

–          Bij opmaak van een creditnota moet steeds de reden van creditering vermeld staan en de onderstaande vermeldingen:

o   “BTW terug te storten aan de Staat in de mate waarin ze oorspronkelijk in aftrek werd gebracht”;

o   Verwijzing naar de oorspronkelijke factuur (nummer) en de factuurdatum.

–          Een verwijzing naar een vorige factuur indien voor dezelfde handeling meerdere facturen worden uitgereikt;

 

Bijzondere factuurvermeldingen en verificatie BTW-nummer

–          De juistheid van het BTW-nummer van de klant (of leverancier) kunt u nagaan op de website van de Europese Commissie (VIES) zie link. We raden u aan om dit steeds te controleren bij handelingen binnen Europa. http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/?locale=nl

–          Vermelding reden voor het niet aanrekenen van de BTW:

o   “BTW verlegd” wanneer de afnemer tot voldoening van de BTW is gehouden (medecontractant);

o   “Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk” wanneer de belastingplichtige onderworpen is aan de vrijstellingsregeling voor kleine ondernemingen (omzet/jaar < € 25.000);

o   “Factuur uitgereikt door de afnemer” indien de medecontractant de factuur uitreikt in naam en voor rekening van de leverancier of dienst verrichter (Selfbilling);

o   “Bijzondere regeling – X”: als een bijzondere regeling voor reisbureaus, gebruikte goederen, kunstvoorwerpen, voorwerpen van verzamelingen of antiquiteiten wordt gehanteerd. Bv. “Bijzondere regeling – reisbureaus”;

o   Bepalingen waarom een handeling is vrijgesteld: Bv. “Vrijgestelde handeling – uitvoer van goederen”.

–          Bij de verkoop van een voertuig moeten de volgende gegevens opgenomen worden:

o   Het merk;

o   Het model;

o   De cilinderinhoud;

o   Het motortype;

o   Het chassisnummer;

o   De datum van de eerste in verkeerstelling.

–          Bij uitreiken van een dubbel van de factuur steeds volgende vermelding gebruiken:

o   “Dubbel uitgereikt op aanvraag van de klant ter vervanging van verloren of vernietigde factuur”.

Voor vragen of onduidelijkheden bij het opmaken van een factuur, mag u ons altijd contacteren. Het is namelijk altijd eenvoudiger en goedkoper om een fout te voorkomen dan deze later te moeten rechtzetten. 0474/88.82.94 (Dries) of 0474/80.94.81 (Matthias).

Factuurvermeldingen