Month: februari 2017

IPT voor iedereen

Interessante vorm pensioenopbouw nu ook voor eenmanzaken ! Voor iedere zelfstandige is een pensioenopbouw cruciaal vermits zij slechts recht hebben op een zeer beperkt wettelijke pensioenuitkering. Op heden zijn de mogelijkheden hiertoe voor elke zelfstandige beperkt tot het klassieke pensioensparenRead more