Fictieve intresten rekening-courant en andere leningen (2016)

Jaarlijks publiceert de fiscus fictieve percentages die verplicht moeten worden aangerekend op rekening-courant schulden van de bedrijfsleider aan zijn vennootschap, alsook op andere schulden zoals hypothecaire en niet-hypothecaire leningen die de bedrijfsleider ontvangt van de vennootschappen.

De bedrijfsleider zal door de fiscus worden belast op het verschil tussen deze fictieve en de werkelijk aangerekende intrest.

Voor inkomstenjaar 2016 bedragen deze intresten voor:

  • niet-hypothecaire leningen (zonder vaste looptijd) – voordelen voortvloeiend uit ontvangen voorschotten via rekening-courant : 9,27%
  • niet-hypothecaire leningen met vaste looptijd om de aankoop van een wagen te financieren: 0,06%
  • andere niet-hypothecaire leningen : 0,13%
  • hypothecaire leningen waarvan terugbetaling gewaarborgd is door een gemengde levensverzekering: 1,65%
  • andere hypothecaire leningen: 1,78%

Bron cijfers: Belgisch Staatsblad 

Fictieve intresten rekening-courant en andere leningen (2016)
Tagged on: