Inhoudingsplicht

In verschillende sectoren geldt er een wettelijk bepaalde inhoudingsplicht. dit is o.a. in de bouw-, vlees- en bewakingssector.

U moet, als bedrijf en als particulier, steeds nagaan of de aannemer of onderaannemer waar u mee werkt, geen fiscale of sociale schulden heeft, die ervoor zorgen dat u een deel van de factuur rechtstreeks aan de overheid moet betalen. Doet u dit niet, dan kan de overheid alsnog bij u komen om het door u verschuldigde bedrag door te storten. Zelfs al heeft u reeds aan de aannemer of onderaannemer betaald!

Nagaan of u een inhouding moet doen voor de aannemer of onderaannemer waarmee uw werkt kan heel eenvoudig op volgende website: www.checkinhoudingsplicht.be

Hieronder ziet u schematisch welk bedrag u desgevallend moet inhouden en doorstorten naar de overheid.

Indien op bovenstaande link blijkt dat u een inhouding moet doen op de factuur van uw onderaannemer, vindt u meer informatie hierover op volgende pagina: FOD Financiën

Inhoudingsplicht