Vermeerdering bij te lage voorafbetaling

Of en hoeveel belastingen u met uw eenmanszaak of vennootschap voor het huidige jaar uiteindelijk zal moeten betalen is moeilijk in te schatten. Pas naar het einde van het boekjaar worden de ramingen iets betrouwbaarder en accurater.

Door voorafbetalingen te doen doorheen het jaar, betaalt u een voorschot op de uiteindelijk verschuldigde belasting, die pas definitief kan berekend worden tijdens het volgende boekjaar.

Er is geen verplichting tot het betalen van voorafbetalingen, maar u wordt toch afgestraft indien u dit niet zou doen, en er bij de uiteindelijke belastingberekening toch een te betalen belasting is. Dit onder de vorm van een belastingvermeerdering.

Vorig jaar (inkomsten 2016) bedroeg deze belastingvermeerdering amper 1,125%, maar voor inkomstenjaar 2017 is deze belastingvermeerdering verdubbeld naar 2,25%. Vanaf heden is het dus echt wel interessant om een inschatting te maken van de uiteindelijk te betalen belasting.

Indien de vermeerdering minder dan 0,5% van de belasting of minder dan 80,00 euro bedraagt, wordt deze niet aangerekend. Startende KMO’s krijgen tijdens hun eerste 3 boekjaren nooit een belastingvermeerdering aangerekend wegens ontoereikende voorafbetalingen.

 

Naar optimalisatie toe, zullen wij de nood aan en de hoogte van uw voorafbetalingen steeds en tijdig met u bespreken. Bij vragen kan u steeds contact met ons opnemen.

Vermeerdering bij te lage voorafbetaling
Tagged on: