Optimalisatie belastingvermindering dienstencheques

Jaarlijks kan u, voor uw doorheen het jaar aangekochte dienstencheques, een belastingvermindering krijgen.
Om van deze belastingvermindering te kunnen genieten, stuurt de uitgever van de dienstencheques u 1 keer per jaar een fiscaal attest waarop de nodige gegevens staan voor de belastingaangifte.

Het fiscaal voordeel bedraagt 30% van het bedrag van de aangekochte dienstencheques.
Het maximumbedrag aan dienstencheques dat in aanmerking komt voor de belastingvermindering bedraagt voor aanslagjaar 2017, 1.410,00 euro per persoon. Koopt u jaarlijks meer dienstencheques aan dan zal u voor elke dienstencheque boven de 1.410,00 euro geen belastingvermindering ontvangen.

Deze grens van 1.410,00 euro geldt per jaar en per belastingplichtige. Indien u deze grens overschrijdt, is het dus interessant om op uw naam voor 1.410,00 euro aan dienstencheques aan te kopen, en het saldo aan te kopen op naam van uw echtgeno(o)t(e) of wettelijk samenwonende partner. Zo kan u wel op het volledige bedrag de belastingvermindering genieten als gezin, indien de jaarlijks aangekochte dienstencheques niet meer dan 2.820,00 euro bedragen.

Hieronder een voorbeeld van optimalisatie:

Aankoop van 2.000,00 euro aan dienstencheques (DC) op jaarbasis door gezin.
Partner A koopt alle DC aan op zijn/haar naam
Partner A Partner B Samen
Dienstencheques € 2 000,00 € 0,00 € 2 000,00
Grens belastingvermindering € 1 410,00 € 0,00 € 1 410,00
Belastingvermindering (30%) € 423,00 € 0,00 € 423,00
Partner A koopt 1.400,00 euro DC, partner de rest
Partner A Partner B Samen
Dienstencheques € 1 410,00 € 590,00 € 2 000,00
Grens belastingvermindering € 1 410,00 € 590,00 € 2 000,00
Belastingvermindering (30%) € 423,00 € 177,00 € 600,00

Bij vragen, aarzel niet om ons te contacteren.

Optimalisatie belastingvermindering dienstencheques