Geschenken, reclameartikelen en gratis verstrekte goederen

Een recent gepubliceerde circulaire van de Administratie herinnert aan de regels omtrent de aftrekbaarheid inzake de kosteloze uitdeling van monsters en geschenken.

  • Collectieve geschenken aan personeel: onder € 50,00 exclusief btw per jaar is de btw op deze geschenken aftrekbaar.
  • Geschenken aan zakenrelaties: voor 1 geschenk per zakenrelatie en per kalenderjaar onder € 50,00 exclusief btw is de btw aftrekbaar.
  • Bij kosteloze uitdeling van monsters worden vanaf heden ook andere bewijsstukken dan een door de klant ondertekend document aanvaard om de btw-aftrek te rechtvaardigen.
  • Goederen geschonken aan slachtoffers van een ramp: voortaan is de waarde van deze goederen niet meer van belang inzake btw-aftrek. (voorheen slechts btw-aftrek mogelijk indien de waarde van het goed < € 50,00 exclusief bedroeg)
  • Kleine publicitaire geschenken: indien naam en/of logo opvallend en op een blijvende manier op het artikel zijn aangebracht: btw 100% aftrekbaar.
Geschenken, reclameartikelen en gratis verstrekte goederen
Tagged on: