Publiciteit op auto’s: verruiming standpunt Ruling

Eerder werd reeds verduidelijkt dat de kosten gemaakt voor het aanbrengen van belettering en publiciteit op personenwagens niet aan een aftrekbeperking onderhevig zijn. Deze kosten zijn dus zowel op vlak van inkomstenbelasting als op vlak van btw volledig aftrekbaar.

In een eenmanszaak zijn er 2 beperkingen die moeten toegepast worden op kosten van personenwagens. De eerste beperking is een fiscale beperking van 75% (maximum 75% is dus aftrekbaar). Nadien dient nog eens een beperking gemaakt te worden inzake het privé-gebruik. Stel dat een personenwagen 50% beroepsmatig wordt gebruikt, dan zal de totale kost van, de wagen 37,50% aftrekbaar zijn. (namelijk 75% van 50%)
De kosten van belettering en publiciteit zijn aan geen van beide beperkingen onderworpen.

Een belastingplichtige kwam met volgende case aankloppen bij de Rulingcommissie: hij was van mening dat niet alleen de kosten belettering en publiciteit een reclamekost is, maar ook de kosten van de wagen zelf, aangezien rondrijden met deze bestickerde wagen als reclame wordt aanzien. Om duidelijk te stellen lag zijn werkelijk beroepsgebruik van de wagen op 10%. Doordat de Rulingcommissie het standpunt van de belastingplichtige volgde, werd de aftrekbaarheid voor beroepsgebruik op 20% gebracht, aangezien men het eens was dat tijdens de 90% privéverplaatsingen ook reclame werd gemaakt, en zo het beroepsgebruik kon worden opgetrokken. De fiscale beperking van 75% blijft wel van toepassing, waardoor de totale aftrekbaarheid van de wagen 15% (75% van 20%) bedraagt.

Er dient wel opgemerkt te worden dat de Rulingcommissie zo geoordeeld heeft in dit specifieke geval waarin de volledige wagen beletterd was. Een kleine sticker op de achterruit zal in principe niet volstaan om een hogere aftrek te verantwoorden.

Publiciteit op auto’s: verruiming standpunt Ruling
Getagd op: