Zomerakkoord 2017: fiscale en sociale maatregelen

Op 26 juli kwam de federale regering naar buiten met haar zomerakkoord voor 2018. Dit akkoord bevat een heel aantal langverwachte wijzigingen op fiscaal en sociaal vlak. De grote lijnen van dit akkoord zijn reeds gekend, het blijft echter wachten op de diepere uitwerking van de details. Hieronder vatten we graag enkele krachtlijnen voor u samen:

Flexi-jobs

De regering besliste over de uitbreiding van flexi-jobs van enkel de horeca naar alle detailhandel.

Herinvoering van de proefperiode

Dankzij de herinvoering van de proefperiode krijgt de werkgever de mogelijkheid om tijdens de beginperiode van de tewerkstelling de arbeidsovereenkomst met korte opzeggingstermijnen te beëindigen.

Sociaal statuut zelfstandige

Naast een verkorting van de wachttijd op een ziekte-uitkering voor zelfstandigen naar 2 weken (nu 4), werd ook definitief beslist over de invoering van het extra aanvullend pensioen voor zelfstandigen (zie hiervoor het artikel “IPT voor iedereen” van 20/02/2017).

Tarief vennootschapsbelasting

Het basistarief in de vennootschapsbelasting daalt vanaf 2018 van 33% naar 29%, en zal vanaf 2020 verder dalen naar 25%. Voor kleine vennootschappen volgens artikel 15 W. Venn. zal het tarief van 20% bedragen op  de eerste schijf van € 100.000. De crisisbijdrage die bovenop het basistarief is verschuldigd daalt vanaf 2018 naar 1,5% (i.p.v. 3%) en wordt vanaf 2020 afgeschaft.

Minimumgrens bedrijfsleidersbezoldiging

Indien uw vennootschap geen of onvoldoende bezoldiging heeft uitgekeerd aan tenminste één bedrijfsleider is er voortaan een bijzondere aanslag van 10% verschuldigd op het verschil tussen de uitgekeerde bezoldiging en de grens die werd vastgelegd op een minimum van € 45.000. Is de bezoldiging lager dan dit bedrag, dan moet deze minstens gelijk zijn aan het belastbaar resultaat van de vennootschap. Voor startende vennootschappen (opgericht binnen de vier jaar te rekenen vanaf 1 januari van het aanslagjaar) geldt deze bijzondere aanslag niet.

Eenmalige verhoogde investeringsaftrek

Enkel voor 2018 heeft de regering voorzien in een éémalige verhoogde investeringsaftrek van 20% (in plaats van de huidige 8%). Deze maatregel is van toepassing voor kmo-vennootschappen en eenmanszaken.

Pensioensparen

Om eigen pensioenopbouw verder te stimuleren, wordt vanaf 2018 voorzien in een hogere aftrek voor pensioensparen. U zal vanaf dan de keuze hebben tussen het huidige systeem (30% belastingvermindering op € 940) en het nieuwe systeem (25% belastingvermindering op € 1.200).

 

Zomerakkoord 2017: fiscale en sociale maatregelen
Tagged on: