Recupereer ingehouden roerende voorheffing op dividenden

De federale regering voerde in het kader van het zomerakkoord een fiscaal voordeel in voor dividenden. Beleggers/aandeelhouders die in 2018 dividenden ontvingen, kunnen in 2019 de ingehouden roerende voorheffing terugvorderen op dividenden tot 640 euro. Deze terugvordering verloopt via de aangifte personenbelasting voor inkomstenjaar 2018, aanslagjaar 2019.

Het maximaal nettovoordeel bedraagt per belastingplichtige 30 procent van 640 euro of 192 euro.

Hiervoor dient de belastingplichtige wel een bewijs te leveren van de in 2018 betaalde of ingehouden roerende voorheffing op dividenden.

Recupereer ingehouden roerende voorheffing op dividenden
Tagged on: