Het nieuwe vennootschapsrecht (vanaf 1 mei 2019)

Het nieuwe wetboek van verenigingen en vennootschappen (WVV) werd op 28 februari goedgekeurd door de Kamer. Dit nieuwe wetboek wijzigt het vennootschapsrecht ingrijpend, en wordt van kracht vanaf 1 mei 2019.

Een overzicht van de belangrijkste wijzigingen:

 • Het aantal vennootschapsvormen wordt herleid naar 4:
 • 1. De bv (besloten vennootschap), dit is de vervanger van de huidige bvba

  2. De nv (naamloze vennootschap)

  3. De cv (coöperatieve vennootschap)

  4. De maatschap, waaronder ook de vof en de gcv een plaats krijgen

 • Het minimumkapitaal, zoals vandaag gekend in de bvba, verdwijnt bij de bv.
 • De besloten vennootschap (bv) wordt de meest uitgelezen vennootschapsvorm voor starters vanwege de laagdrempelige instap. Onder de oude wetgeving vereiste de oprichting van een bvba minimaal 6200 euro volstort kapitaal. Deze kapitaalvereiste valt volledig weg voor de BV, waardoor in theorie 1 euro reeds volstaat voor de oprichting van een BV.
  Hiertegenover staat wel een strenger toezicht op de aanwezigheid van beschikbare middelen om de toekomstige activiteit van de vennootschap te kunnen financieren. Dit strenger toezicht resulteert in een meer uitgebreid financieel plan, gepaard met de nodige inzichten en bijgestaan met de juiste adviezen om de bv succesvol te kunnen opstarten. In samenspraak met ons als uw boekhouder/adviseur dient u immers zelf een passend startkapitaal te bepalen, waarvan de hoogte zal afhangen van uw toekomstige activiteit.
  De mogelijkheid tot dividenduitkering binnen de bv wordt beperkt door 2 testen, de liquiditeitstest en de netto-actieftest, die moeten aantonen dat de vennootschap na dividenduitkering nog steeds voldoende financieel stabiel is.

 • Flexibiliteit troef binnen de nieuwe wetgeving !
 • De nieuwe wetgeving maakt samenwerken en afspraken vastleggen binnen een vennootschappen een stuk eenvoudiger, er zal meer vrijheid zijn in de statutaire bepalingen. In de nieuwe bv zal het voortaan mogelijk worden een dagelijks bestuurder aan te stellen die de alledaagse beslissingen neemt zonder dat er zoals in het verleden de nodige toestemming moet worden verzameld onder de bestaande vennoten, meervoudig stemrecht wordt mogelijk binnen zowel de bv als de nv,…

  Aandeelhouders zullen voortaan ook makkelijker kunnen in- en uitstappen. En dat vanaf nu niet enkel via de inbreng van kapitaal, maar ook via de inbreng van arbeid. Een potentiële aandeelhouder, die onvoldoende kapitaalkrachtig is om een inbreng te doen via kapitaal, kan op deze manier toch toetreden tot de vennootschap.

 • Overgangsperiode voor bestaande vennootschappen.
 • Het nieuwe vennootschapsrecht zal in werking treden vanaf 1 mei 2019. Wil u dan een nieuwe vennootschap oprichten, dan zal dat enkel kunnen onder de nieuwe vormen.
  Bestaande vennootschappen krijgen tijd tot 1 januari 2024 om vrijwillig hun statuten aan te passen. Vanaf 1 januari 2024 zullen oude vennootschapsvormen automatisch worden omgezet naar de dichtst aanleunende vorm.

  Het nieuwe vennootschapsrecht (vanaf 1 mei 2019)
  Tagged on: