Belastingvermindering verzekering rechtsbijstand

In zijn plan om rechtsgang toegankelijker te maken, kondigde minister Koen Geens in zijn groot justitieplan een hervorming van de rechtsbijstandverzekering aan.
Het wetsvoorstel betreffende het belastingvoordeel op deze verzekeringspremie werd onlangs goedgekeurd door de Kamer.

Wat houdt dit wetsvoorstel in ?

Fiscale aftrekbaarheid van de premie: wie de verzekering neemt, kan tot € 310 premie inbrengen in zijn/haar belastingaangifte personenbelasting. Er is een belastingvermindering van 40% voorzien. Dit komt neer op een belastingvermindering tot maximum € 124.
Extra dekkingen: in ruil daarvoor dient de rechtsbijstandsverzekeraar zijn klanten te verzekeren tot minstens € 13.000,00 in burgerlijke zaken, € 13.500,00 in strafzaken en € 6.750,00 in bouwgeschillen en echtscheidingen. De vrije keuze van advocaat blijft gegarandeerd. Voor deze speciale rechtsbijstandverzekering wordt per rechtsprestatie een tarief bepaald. De advocaat krijgt voor elke zaak de keuze om zich daaraan te houden of niet.
De tarieven dienen nog te worden uitgeschreven bij koninklijk besluit. Het is nog onduidelijk wanneer dit zal gebeuren nu de verkiezingen voor de deur staan.
De wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. Wellicht zal dit voor de late zomer of het najaar van 2019 zijn. Enkel de premies betaald na de inwerkingtreding van de wet zijn fiscaal aftrekbaar.

Belastingvermindering verzekering rechtsbijstand
Tagged on: