Werken met cadeaubonnen sinds 2019

Vanaf 2019 werd een nieuwe regeling uitgevaardigd met betrekking tot het uitreiken en gebruik van cadeaubonnen.
Hieronder geven we u graag een actuele stand van zaken.

Er zijn volgende mogelijkheden bij het gebruik van cadeaubonnen sinds 2019 :

Single Purpose Vouchers
Bij Single Purpose Vouchers, ook wel vouchers voor enkelvoudig gebruik, kan op het moment van de aankoop al bepaald worden welk bedrag aan btw er verschuldigd zal zijn. Een voorbeeld hiervan is een cadeaubon voor een kledingwinkel in België. Op de verkoop van goederen in deze winkel zal steeds 21% BTW aangerekend worden.
In dit geval is de btw steeds opeisbaar op het moment dat de bon wordt aangekocht. Dit betekent dat de verkoper 21% btw moet aanrekenen bij de uitgifte van de cadeaubon. Wordt de bon gebruikt, dan is er geen btw meer verschuldigd. Wanneer de bon niet wordt gebruikt, dan kan de btw niet meer gerecupereerd worden.

Multi Purpose Vouchers
Multi Purpose Vouchers, of vouchers voor meervoudig gebruik, zijn vouchers waarbij op het moment van de aankoop nog niet kan worden bepaald welk btw-bedrag van toepassing zal zijn. Een voorbeeld hiervan is een cadeaubon voor een restaurant. De bon voor het restaurantbezoek kan namelijk zowel voor het eten (12% btw) als voor de drank (21% btw) worden gebruikt. Het bedrag aan btw is dus onmogelijk op voorhand te bepalen.
In dit geval moet de btw pas worden aangerekend op het moment dat de bon door de begunstigde wordt ingewisseld. Pas dan wordt immers duidelijk welk btw-bedrag verschuldigd is. Bij de uitgifte van de bon moet dus geen BTW worden aangerekend, en wordt deze verkochte bon dus ook nog niet opgenomen in de omzet. Dit gebeurt pas op het moment van inwisseling van de bon.

Werken met cadeaubonnen sinds 2019
Tagged on: