Steunmaatregelen corona (18/03/2020)

Beste klant,

In navolging van onze mail van vorige zaterdag, sommen wij hieronder nog eens de huidige beschikbare maatregelen op, met telkens een link naar een pagina die u meer info geeft m.b.t. de voorwaarden en aanvraagprocedure.

1. Premie permanente sluiting : De Vlaamse regering voorziet een forfaitaire eenmalige premie van 4 000 EUR voor bedrijven die permanent en volledig moeten sluiten door de coronacrisis. Mocht de sluiting langer dan 21 dagen duren, dan komt een forfaitair bedrag van 160 EUR per sluitingsdag erbovenop. Deze premie zal u moeten aanvragen met uw identiteitskaart en pincode. Wij kunnen dit niet voor u doen. Indien u problemen ondervindt, kunnen wij u wel trachten te helpen in dit proces. Voorlopig nog niet aan te vragen, maar alle info hierover vindt u hier.

2. Premie sluiting in het weekend : Wie enkel in het weekend moet sluiten kan eenmalig 2 000 EUR krijgen. Mocht de sluiting langer dan 21 dagen duren, dan komt een forfaitair bedrag van 160 EUR per sluitingsdag erbovenop. Deze premie zal u moeten aanvragen met uw identiteitskaart en pincode. Wij kunnen dit niet voor u doen. Indien u problemen ondervindt, kunnen wij u wel trachten te helpen in dit proces. Voorlopig nog niet aan te vragen, maar alle info hierover vindt u hier.

3. Uitstel/vermindering/vrijstelling van betaling van sociale bijdragen : Zelfstandigen die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus, kunnen een schriftelijke aanvraag indienen bij hun sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Partena, Xerius, …) om de betaling van hun voorlopige bijdragen uit te stellen. Hoe deze maatregel aan te vragen vindt u hier. Let wel, behoudt u als bedrijfsleider uw bezoldiging op het huidige niveau is het niet aan te raden om vermindering of vrijstelling van de bijdragen aan te vragen. Deze maatregel is enkel nuttig wanneer u als eenmanszaak een lager inkomen verwacht, of wanneer u als bedrijfsleider uw bezoldiging verlaagt.

4. Overbruggingsrecht : Zelfstandigen in hoofdberoep die hun activiteit moeten stopzetten ingevolge het coronavirus kunnen tot 12 maanden lang een financiële uitkering ontvangen. De aanvraag hiervoor dient u in te dienen bij uw sociaal verzekeringsfonds (Acerta, Partena, Xerius, …). De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

5. Uitstel betaling werkgeversbijdragen RSZ : Werkgevers die personeel tewerkstellen en moeilijkheden ondervinden om de sociale bijdragen voor werkgevers te betalen kunnen bij de RSZ een afbetalingsplan aanvragen voor het eerste en tweede kwartaal 2020. Het coronavirus wordt aanvaard als motivatie van de aanvraag. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

6. Tijdelijke werkloosheid om economische redenen : Ondernemingen getroffen door een afname van het cliënteel ingevolge van het coronavirus, kunnen voor hun werknemers een beroep doen op deze maatregel. Hun werknemers genieten dan van een van verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

7. Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht : Werkgevers die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen ten gevolge van het coronavirus (bijvoorbeeld door quarantaine) kunnen gebruik maken van deze maatregel. Hierdoor kunnen de werknemers genieten van een verhoogde RVA-uitkering tot 30 juni 2020. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

8. Fiscale maatregelen : Ondernemingen die hinder ondervinden ingevolge de verspreiding van het coronavirus, kunnen voor de betaling van de verschillende belastingen een afbetalingsplan vragen aan FOD Financiën. De voorwaarden en aanvraagprocedure vindt u hier.

Bij vragen of onduidelijkheden mag u ons uiteraard steeds contacteren.

Steunmaatregelen corona (18/03/2020)
Tagged on: