Crisis-overbruggingsrecht uitgebreid naar zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden

De regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht ook toe te kennen aan zelfstandigen in bijberoep, student-zelfstandigen en gepensioneerden met een beperkt inkomen. Zij krijgen een bedrag van maximum 645,85 euro voor een alleenstaande of 807,05 euro voor een gezinshoofd, voor de maanden maart en april.

Of u in aanmerking komt voor de uitkering hangt af van uw inkomen:

• Zelfstandigen in bijberoep en student-zelfstandigen: de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 tussen 6.996,89 euro en 13.993,77 euro. Heeft u een hoger inkomen, dan krijgt u het volledige overbruggingsrecht.
• Artikel 37 (gelijkgesteld met een bijberoep): de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 tussen 6.996,89 euro en 7.330,52 euro. Heeft u een hoger inkomen, dan krijgt u het volledige overbruggingsrecht.
• Voor gepensioneerden: de verplichte voorlopige bijdragen van 2020 worden berekend op een geïndexeerd inkomen van 2017 dat hoger is dan 6.996,89 euro.

Daarnaast moet u ook nog voldoen aan de volgende voorwaarden:

• De zelfstandige activiteit behoort tot de lijst met verplichte sluitingen of u heeft vrijwillig beslist om minstens 7 achtereenvolgende dagen te sluiten in maart en/of april;
• Als u uitkeringsgerechtigd bent, dan mogen de uitkering en het overbruggingsrecht samen niet hoger zijn dan 1 614,10 euro per maand. Het kan gaan om een pensioen, werkloosheidsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering, …

Voor klanten die aangesloten zijn bij het sociaal verzekeringsfonds Acerta, kan, indien u voldoet aan bovenstaande voorwaarden, het overbruggingsrecht worden aangevraagd via onderstaand webformulier. Voor aanvragen bij overige sociale verzekeringsfondsen, neemt u best contact om met uw sociaal verzekeringsfonds d.m.v. het mailadres op uw laatste afrekening.

Aanvraag overbruggingsrecht
Webformulier

Crisis-overbruggingsrecht uitgebreid naar zelfstandigen in bijberoep en gepensioneerden