Corona steunmaatregelen : recent overzicht (20/05/2020)

    Verlenging overbruggingsrecht voor juni

De Ministerraad heeft beslist dat het overbruggingsrecht verlengd wordt tot juni, maar dit gebeurt niet automatisch. Wie deze uitkering ook nog in juni wil, moet een nieuwe aanvraag indienen. Voor Acerta-klanten, kan dit via het webformulier uit vorige post.

De voorwaarden voor het overbruggingsrecht van juni veranderen niet:
Wie ook in juni nog onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, al was het maar enkele dagen, krijgt het overbruggingsrecht voor de ganse maand. Je moet hiervoor wel een nieuwe aanvraag indienen. Je krijgt de uitkering niet automatisch.
Wie niet onder de verplichte sluitingsmaatregelen valt, moet zijn activiteit ook in juni minstens 7 opeenvolgende dagen onderbreken om het overbruggingsrecht voor deze maand te krijgen. Je moet hiervoor een nieuwe aanvraag indienen. Onderbreek je geen 7 dagen in juni, dan heb je geen recht meer op deze uitkering.

    Het corona-ouderschapsverlof is goedgekeurd

Op zaterdag 16 mei keurde de Ministerraad het Corona-ouderschapverlof voor zelfstandigen goed.

Zelfstandigen die hun activiteiten in mei en/of juni verminderden om voor hun kinderen te zorgen, kunnen een premie aanvragen. Het gaat hier om kinderen, jonger dan 12 jaar of kinderen met een beperking.

De premie bedraagt 532,24 euro voor tweeoudergezinnen en 875 euro voor eenoudergezinnen.

Het ouderschapsverlof kan niet gecombineerd worden met het overbruggingsrecht.

Meer details zijn momenteel nog niet gekend. Voor meer informatie, kunnen Acerta-klanten hun gegevens achterlaten via het webformulier. Zij contacteren je wanneer alle voorwaarden duidelijk zijn en je een aanvraag kan indienen. Klanten van andere sociale verzekeringsfondsen dienen contact op te nemen met hun sociaal verzekeringsfonds.

    Hinderpremie VLAIO

Zoals eerder aangegeven kijkt VLAIO naar de activiteiten op het niveau van de vestigingseenheid.
– Indien de activiteit, die ervoor zorgt dat er recht is op de hinderpremie, in de KBO is opgenomen als nevenactiviteit, dan wordt de hinderpremie niet toegekend. De klant moet deze ‘nevenactiviteit’ dus betalend laten wijzigen naar een ‘hoofdactiviteit’ via een Ondernemingsloket.
– Wanneer een eerste aanvraag oorspronkelijk geweigerd wordt bij VLAIO en de klant brengt nadien bv. de KBO in orde, dan moet er geen nieuwe aanvraag ingediend worden. De klant moet gewoon replyen op de weigeringsmail. Een nieuwe aanvraag zal automatisch geweigerd worden omdat de eerste aanvraag geweigerd werd.
– Wie arbeidsongeschikt wordt tijdens de coronacrisis, kan ook de hinderpremie aanvragen.
De Vlaamse Hinderpremie moest aanvankelijk voor 19 mei worden aangevraagd. De aanvraagtermijn werd intussen verlengd naar 18 juni 2020. Aan de aanvraagtermijn voor de andere premies is niets veranderd.

Corona steunmaatregelen : recent overzicht (20/05/2020)
Tagged on: