Herstart HoReCa : tijdelijke BTW-verlaging

Op 6 juni 2020 heeft de Ministerraad een ontwerp van koninklijk besluit goedgekeurd om het btw-tarief dat van toepassing is op sommige restaurant- en cateringdiensten te verlagen. Dit koninklijk besluit zal in werking treden op maandag 8 juni 2020 maar zal pas in de loop van deze week in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden.

We willen de belanghebbende personen er nu alvast van informeren dat:
– vanaf 8 juni 2020 tot en met 31 december 2020 het verlaagd btw-tarief van 6 % van toepassing zal zijn op restaurant- en cateringdiensten,
met uitsluiting van het verschaffen van bieren met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 0,5 % vol. en andere dranken met een effectief alcoholvolumegehalte van meer dan 1,2 % vol.

Ondanks het feit dat de benaming ’restaurantdiensten‘ anders zou kunnen doen vermoeden, gaat het hier ook om het verschaffen van dranken zonder spijzen (als dat gepaard gaat met voldoende relevante bijkomende diensten) in alle mogelijke drankgelegenheden (cafés, tavernes,…).

Deze maatregel zal betrekking hebben op alle permanente of tijdelijke inrichtingen die de restaurant- of cateringdiensten verrichten.

We zullen binnenkort een meer gedetailleerde commentaar over deze tariefwijziging publiceren. De gevolgen van de tariefverlaging op de forfaitaire regeling zullen het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke publicatie.

Gebruikt u een geregistreerd kassasysteem (GKS)? Pas de programmering van uw kassasysteem dan zo snel mogelijk aan.

Bron : https://financien.belgium.be/nl/Actueel/tijdelijke-verlaging-van-btw-tarief-in-horeca

Aan alle horeca-ondernemers : veel succes !

Herstart HoReCa : tijdelijke BTW-verlaging
Tagged on: