Corona-steunmaatregelen : update 10/06/2020

    Verlenging looptijd hinderpremie

De huidige regelgeving voorziet het aflopen van de corona hinderpremie op 12 juni. De Vlaamse Regering heeft op voorstel van Vlaams minister van Economie Hilde Crevits beslist dat er nu een verlenging komt van de looptijd van de hinderpremie voor wie verplicht gesloten moet blijven.

Dat betekent dat de wellnesscentra en sauna’s, de speelautomatenhallen, de pretparken en binnenspeeltuinen, de bioscopen, discotheken en dancings, zwembaden en foorkramers een beroep kunnen doen op de dagpremie van 160 euro per extra sluitingsdag. Ook marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt niet kunnen starten, kunnen een beroep doen op de premie.

De premie wordt toegekend tot het moment waarop de fysieke locatie van de onderneming kan heropenen op basis van een beslissing van de Veiligheidsraad.
Meer informatie?
VLAIO


    Aanvullende compensatiepremie van 2.000 euro

De extra premie geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste compensatiepremie, maar ook voor wie eerder al een hinderpremie kreeg en intussen opnieuw de deuren opende. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60 % in een periode van 1 maand vanaf de heropening ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar.

Voor winkels gaat het om de periode van 11 mei tot 11 juni, voor horeca ondernemingen bijvoorbeeld gaat het om de periode van 8 juni tot 8 juli.

Het omzetverlies moet aangetoond kunnen worden aan de hand van dagontvangsten, geleverde prestaties of de tijdsregistratie. Daarnaast moet de onderneming ook effectief openen en de activiteiten heropstarten.
Meer informatie?
VLAIO


    Het relance-overbruggingsrecht

De federale regering heeft beslist om het crisis-overbruggingsrecht te verlengen voor de maanden juli en augustus voor de zelfstandigen die hun activiteit ten minste 7 opeenvolgende dagen moesten stopzetten door de Covid-19-pandemie. Indien nodig kan de regering deze maatregel nog verlengen tot eind december.

Daarnaast zal er een apart overbruggingsrecht worden voorzien ter ondersteuning van de zelfstandigen tijdens hun heropstart. Deze ‘Relance-uitkering’ zal even hoog zijn als het crisis-overbruggingsrecht. Het richt zich tot de ondernemers waarvan de activiteit op 3 mei 2020 nog verplicht gesloten was of verboden én waarvan de omzet of bestellingen tijdens het tweede kwartaal van dit jaar met minstens 10 % t.o.v. dezelfde periode vorig jaar zijn gedaald.

Voorwaarden relance-overbruggingsrecht:
• De activiteit moet op 3 mei nog verplicht gesloten zijn.
• De betrokken activiteit mag gedurende de hele kalendermaand terug opgestart worden zonder andere beperkingen dan de regels inzake social distancing.
• De zelfstandige kan aantonen dat er voor het kwartaal voorafgaand aan de maand waarvoor de uitkering gevraagd wordt een omzetverlies van minstens 10 % is in vergelijking met hetzelfde kwartaal van 2019. Voor wie een uitkering aanvraagt voor juni, wordt wel een uitzondering gemaakt. In dat geval moeten we geen kwartaal terug, maar mogen de cijfers van het huidige kwartaal (2020/2 en 2019/2) vergeleken worden.
• De uitkering mag niet gecombineerd worden met het “gewone” overbruggingsrecht (stopzetting 7 dagen).
• Arbeidsongeschikte zelfstandigen met een toegelaten activiteit komen niet in aanmerking.

De omzetdaling zal beoordeeld worden voor het kwartaal voorafgaand aan de maand in kwestie.
• Een voorbeeld: een zelfstandige vraagt het heropstart-overbruggingsrecht aan voor de maand juli 2020. In dit geval zal de omzet van Q2 2020 minstens 10 % lager moeten liggen dan die van Q2 2019.

Meer informatie en aanvraag ? Contacteer of bekijk de website van jouw sociaal verzekeringsfonds. (Acerta, Partena, Xerius, Liantis, ..)


    Regels inzake tewerkstelling van personeel

Inzet van gelegenheidswerknemers (uitzendkrachten, jobstudenten, extra’s, flexijobs,…) terwijl het vast personeel nog op werkloosheid wegens overmacht staat kan in de regel NIET. De RVA is hier zeer duidelijk en strikt in.

Onder 2 omstandigheden is dit wel mogelijk:
• De tijdelijke werkloosheid wegens overmacht bestaat uit hoofde van de werknemer: met andere woorden wanneer de overmacht door de werknemer wordt ingeroepen. Dat zal bijvoorbeeld het geval zijn wanneer hij zich niet naar het werk kan begeven omwille van medische redenen (hij is zelf besmet, hij woont samen met een besmet persoon, hij is een risicopatiënt, …)
• wanneer tijdelijke werkloosheid wordt ingevoerd in afdeling A, de andere werknemers (uitzendkrachten, jobstudenten, extra’s en flexijobs) worden tewerkgesteld in afdeling B én het werk in afdeling B redelijkerwijze niet kan worden verricht door werknemers van afdeling A.
De RVA mocht ons meegeven hier zeker gerichte controles op uit te voeren.


    Hinderpremie voor marktkramers

Marktkramers die door de beperking van 50 kramen per markt nog niet kunnen opstarten, kunnen een beroep doen op de corona hinderpremie. Zo krijgen ze per extra sluitingsdag 160 euro.

Als ambulante handelaar (of marktkramer) kan je vanaf 18 mei 2020 de corona hinderpremie van 160 euro krijgen voor de marktdagen waarop je normaal aanwezig bent maar nog steeds geen standplaats mag innemen. Ook ambulante handelaars die hun gebruikelijke standplaats langs de openbare weg nog niet mogen innemen kunnen deze premie aanvragen.

De aanvraag voor de bijkomende dagpremies van de corona hinderpremie moet ingediend worden door de ambulante handelaar (of marktkramer) via een webformulier dat we op de VLAIO website ter beschikking stellen. De aanvraag kan ingediend worden vanaf 12 juni 2020 voor de 4 weken voorafgaand.
Meer informatie?
VLAIO

Veelgestelde vragen en meest recente informatie.

Corona-steunmaatregelen : update 10/06/2020
Tagged on: