Steunmaatregelen: nieuw: tijdelijk vervangingsinkomen bij heropstart

De regering besliste over een tijdelijke maatregel om de heropstart van zelfstandigen te ondersteunen. Die geeft hen recht op een vervangingsinkomen voor de maanden juni, juli en augustus.

    Wie kan dit aanvragen?

Deze maatregel is er voor zelfstandigen die verplicht werden hun activiteiten te onderbreken, en vanaf 4 mei opnieuw in beperkte mate konden opstarten.

In juni geldt dit reeds voor kappers en schoonheidsspecialisten. Ook geldt dit voor bepaalde non-food detailhandels, met uitzondering van krantenwinkels, doe-het-zelf-zaken en tuincentra, die reeds in april mochten heropenen.

In juli kan de horeca dit vervangingsinkomen aanvragen, net als elke zelfstandige activiteit in een sector waar het verbod werd opgeheven in de loop van juli of vanaf 1 juli.

    Wat zijn de voorwaarden?

Zelfstandigen die deze premie willen aanvragen, moeten aantonen dat hun activiteit voor het kwartaal voorafgaand aan de betrokken maand daalde met minstens 10 % van de omzet of bestellingen, ten opzichte van hetzelfde kwartaal in 2019.

Wil je deze premie aanvragen voor de maand juni? Dan moet je dit kunnen aantonen voor het kwartaal van de maand waarop de aanvraag betrekking heeft (2020/2), in vergelijking met hetzelfde kwartaal in 2019 (2019/2).

Deze maatregel is niet geldig voor zelfstandigen in bijberoep en de actief gepensioneerde zelfstandigen.

Voor de maand juni zijn 3 situaties mogelijk:
• je toont een daling (10 %) van je omzet of bestellingen aan en maakt gebruik van dit heropstart-overbruggingsrecht.
• je wordt begin juni nog gedwongen om je activiteiten gedeeltelijk of volledig te onderbreken door een verplichte sluiting. Je kan beroep doen op de tijdelijke crisismaatregel van het overbruggingsrecht voor juni.
• je valt niet onder de categorieën hierboven, maar onderbreekt in juni nog volledig je activiteiten door covid-19 voor minimum 7 opeenvolgende dagen. Is het oorzakelijk verband aan te tonen? Dan kan je beroep doen op de tijdelijke maatregel van het overbruggingsrecht voor de maand juni.

Steunmaatregelen: nieuw: tijdelijk vervangingsinkomen bij heropstart
Tagged on: