Aanvullende steunmaatregelen voor economisch herstel (01/07/2020)

Midden juni heeft het kernkabinet een akkoord gesloten over volgende aanvullende steunmaatregelen, met als doel het economisch herstel sneller te laten verlopen.
Let wel, deze maatregelen zijn op vandaag nog niet omgezet in een wet, en dienen juridisch nog verder uitgewerkt te worden.
Gezien het mogelijke belang van deze maatregelen op beslissingen binnen uw onderneming, wouden we niet nalaten u hierover reeds te informeren.

    Verhoging investeringsaftrek naar 25%

Om te vermijden dat geplande investeringen door kmo’s en zelfstandigen worden stopgezet, werd beslist om de eenmalige investeringsaftrek te verhogen van 8 naar 25% voor 2020. Dat betekent dat een onderneming die tussen 12 maart en 31 december 2020 investeert, naast de afschrijvingen, 25% van deze investeringen in mindering kan brengen van de belastbare basis in 2020. Daarnaast zal ook de stock van de verhoogde investeringsaftrek van 20%, aangelegd in boekjaar 2019, voor twee jaar overdraagbaar zijn in plaats van slechts één jaar. De overige voorwaarden voor de investeringsaftrek blijven ongewijzigd (belangrijkste aandachtspunten : nieuwe activa, 100% beroepsmatig gebruik, die over minimum 3 jaar worden afgeschreven).

    Ondersteuning evenementensector

De evenementensector is bijzonder zwaar getroffen door de coronacrisis. Momenteel zijn de kosten van evenementen zowel in de personen- als in de vennootschapsbelasting voor 50% aftrekbaar. Om de nodige zuurstof te geven aan de evenementensector, zullen de kosten van evenementen en catering tot eind dit jaar voor 100% aftrekbaar zijn. Met deze maatregel tracht men te voorkomen dat de evenementen massaal worden uitgesteld tot volgend jaar, waardoor de al zwaar getroffen sector nog meer problemen zou kunnen krijgen.

Aanvullende steunmaatregelen voor economisch herstel (01/07/2020)
Tagged on: