Cultuurcoronapremie

Wat?
De Cultuurcoronapremie is voor natuurlijke personen die geen recht hebben op een coronapremie van Vlaio of andere federale maatregelen (vb. overbrugginsrecht),
maar toch schade hebben door de coronacrisis.

Bedrag
Premie bedraagt maximum 1.500 euro.

Deadline
31 augustus 2020 om 15 uur.

Voor wie?
Natuurlijke personen (loontrekkenden of eenmanszaken) die professioneel actief zijn binnen de Vlaamse cultuursector.

Zelfstandigen
o Actief in hoofd- of bijberoep
o Gevestigd in het Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Eenmanszaak is sinds 13/03/2020 niet failliet, stopgezet, of in vereffening.
o Actief binnen een van deze NACE-codes en professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op:
• de Vlaamse corona hinderpremie
• de Vlaamse corona compensatiepremie
• de Brusselse hinderpremie van 4.000 euro
• de Brusselse compensatiepremie van 2.000 euro
• het federale overbruggingsrecht voor zelfstandigen
• de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal van 2020 lag de omzet lager dan 4.877,16 euro.

Loontrekkenden
o Actief als loontrekkende in de Vlaamse cultuursector
o Woonplaats ligt in Vlaanderen of Brussel-Hoofdstad.
o Gedurende de periode januari – juni 2020 actief binnen een van de hierbij opgesomde paritaire comités professioneel actief in de Vlaamse cultuursector.
o Geen recht op de Brusselse premie voor cultuurwerkers
o Tijdens het tweede kwartaal 2020 lag het bruto inkomen lager dan 4.877,16 euro.

Aanvragen kan via deze link

Cultuurcoronapremie
Tagged on: