Corona-steunmaatregel : Vlaams beschermingsmechanisme – steunbedrag van 7,5 %

    Extra steun voor ondernemingen met omzetverlies in periode 1 augustus tot 30 september

De Vlaamse regering heeft op 7 augustus beslist om bijkomende steunmaatregelen te voorzien voor ondernemingen die tussen 1 augustus en 30 september hun omzet zien dalen met tenminste 60 %. Deze daling van de omzet (met 60 % of meer) wordt vergeleken met dezelfde periode in 2019.

Er is gekozen om geen forfaitair bedrag ter beschikking te stellen maar om een steunbijdrage te voorzien in functie van de omzet. Bovendien wordt de steun geplafonneerd tot maximum 15.000 euro.

    De steunbijdrage is als volgt:

– 7,5 % van de omzet tijdens dezelfde periode vorig jaar;
– 3,75 % (halvering subsidie) voor
* zelfstandigen in bijberoep die in 2019 een beroepsinkomen heeft tussen 6.996,89 euro en 13.993,78 euro en geen betrekking uitoefent als die 80 % of meer bedraagt van een voltijdse
betrekking;
* bedrijven die nu minder openingsdagen tellen dan in de periode augustus – september in 2019.
De aanvraag voor deze bijkomende steunmaatregelen zal kunnen vanaf oktober. De zelfstandige kan zich hier registreren om melding te krijgen zodra hij zijn aanvraag kan indienen.

    Specifieke regels
    Er gelden nog bijkomende regels:

– ondernemingen die door de recent verstrengde maatregelen (vastgelegd in de Nationale Veiligheidsraad van 27 juli of opgelegd door de gouverneur van Antwerpen) verplicht zijn gesloten, kunnen een voorschot vragen van maximaal 2.000 euro (daarover zal VLAIO later nog communiceren);
– ondernemingen die regelmatig maaltijden aanbieden of traiteurszaken kunnen alleen een bedrag van 3.000 euro of meer krijgen als ze werken met een geregistreerd kassasysteem (witte kassa);
– ondernemingen die sinds de start van de coronacrisis nog steeds verplicht gesloten zijn, zijn uitgesloten (omwille van het feit dat deze ondernemingen nog steeds gebruik kunnen maken van dagpremie van 160 euro per dag)
Meer informatie over de voorwaarden van deze maatregel
VLAIO.be

Corona-steunmaatregel : Vlaams beschermingsmechanisme – steunbedrag van 7,5 %
Tagged on: