Ontvangen uitkeringen overbruggingsrecht : belastbaar en hoe ?

Belastingen klassiek overbruggingsrecht
De vergoeding wordt belast als vervangingsinkomen tegen de normale progressieve tarieven.

Belastingen crisis-overbruggingsrecht
De fiscus heeft een circulaire uitgevaardigd over het belastingstelsel van het crisis-overbruggingsrecht. De taxatie van het overbruggingsrecht hangt af van de aard van de zelfstandige activiteit én ook van het soort inkomen.
• Winsten/baten: het overbruggingsrecht is afzonderlijk belastbaar aan 16,5%, voor zover deze vergoeding niet hoger is dan de belastbare nettowinst of -baten die in de 4 jaren voorafgaand aan het jaar van de vermindering van de werkzaamheid uit de niet meer uitgeoefende werkzaamheid zijn verkregen (tenzij de progressieve tarieven voordeliger zouden zijn).
• Bedrijfsleiders: het overbruggingsrecht is een progressief belastbare vergoeding
• Inwonende helper met bezoldigingen als werknemer: het overbruggingsrecht is een progressief belastbare vergoeding
• Meewerkende partner (bezoldigd): het overbruggingsrecht is niet belastbaar

Belastingen heropstart-overbruggingsrecht
De FOD Financiën heeft een afzonderlijke circulaire gepubliceerd over de taxatie van het heropstart-overbruggingsrecht. De regeling is als volgt:
• Winsten, baten, bedrijfsleider, inwonende helper met bezoldigingen als werknemer: het overbruggingsrecht is een progressief belastbare vergoeding
• Meewerkende partner: het overbruggingsrecht is niet belastbaar voor de zelfstandige met winsten en baten is er dus geen afwijkend gunstiger fiscaal regime voorzien (wat wel het geval is bij het crisis-overbruggingsrecht).

Sociale bijdragen
De zelfstandige moet in principe geen sociale bijdragen betalen op deze uitkering. Maar als het overbruggingsrecht afzonderlijk wordt belast aan 16,5 %, wordt deze vergoeding wel mee opgenomen in de berekeningsbasis voor de sociale bijdragen. Momenteel is het nog onduidelijk of het fonds deze inkomsten uit de berekeningsbasis zal mogen halen. Deze vraag ligt nog voor bij de FOD Sociale Zekerheid.

Ontvangen uitkeringen overbruggingsrecht : belastbaar en hoe ?
Tagged on: