Afstuderen en het statuut van student-zelfstandige: Wat met sociale bijdragen?

Het statuut van student-zelfstandige kan behouden worden tot en met het derde kwartaal van het kalenderjaar waarin je afstudeert.
Nadien zijn er drie mogelijkheden:

1. Stoppen
2. Overschakelen naar bijberoep
3. Overschakelen naar hoofdberoep

Stoppen
Dan stop je uiterlijk op 30/09. De sociale bijdragen zullen dan ook slechts op deze drie kwartalen berekend worden.

Overschakelen naar bijberoep
De voorwaarde hiervoor is dat je minstens halftijds werkt op de eerste dag van het begin van het vierde kwartaal (= 01/10). Stel dat dit niet het geval is, dan word je automatisch overgeschakeld naar hoofdberoep.

Overschakelen naar hoofdberoep
In alle andere gevallen word je zelfstandig in hoofdberoep. De sociale bijdragen voor de eerste drie kwartalen blijven sociale bijdragen voor student-zelfstandigen, voor het laatste kwartaal zal je bijdragen betalen in hoofdberoep.

Afstuderen en het statuut van student-zelfstandige: Wat met sociale bijdragen?
Tagged on: