Crisismaatregelen voor zelfstandigen: doe je aanvraag voor 1 oktober!

Overbruggingsrecht: vervaldatum 30 september 2021

Je kan het overbruggingsrecht aanvragen tot het einde van het tweede kwartaal volgend op de maand waarvoor je de uitkering vraagt. Voor januari, februari en maart 2021 kan je je uitkering nog vragen tot en met 30 september.

Hieronder vind je een overzicht van de nog lopende aanvraagtermijnen. Deze termijnen gelden voor alle soorten overbruggingsrecht.

OBR

Vrijstelling van bijdragen : vervaldatum 30 september 2021

Zelfstandigen die zware financiële problemen ondervinden door de coronacrisis en hierdoor hun sociale bijdragen niet meer kunnen betalen, kunnen vrijstelling vragen voor de voorlopige bijdragen en voor de eindafrekening.

De aanvraagtermijn is 1 jaar. Dit betekent concreet het volgende:

  • Voor de voorlopige bijdragen van het derde kwartaal van 2020 moet de aanvraag ten laatste ingediend worden op 30 september 2021.
  • Dit geldt ook voor de eindafrekening, die je ontvangen hebt in de loop van het derde kwartaal van 2020.
Crisismaatregelen voor zelfstandigen: doe je aanvraag voor 1 oktober!
Tagged on: