Wijziging overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf 1 oktober

Op de Ministerraad van 24 september 2021 werden de volgende beslissingen genomen in verband met het overbruggingsrecht voor zelfstandigen.

– Geen verlenging van het dubbel overbruggingsrecht. Deze maatregel loopt af op 30 september 2021.
– De verlenging van het overbruggingsrecht wegens omzetdaling tot 31 december 2021. Het percentage voor de omzetdaling wordt verhoogd naar ten minste 65%.
– De verlenging van het overbruggingsrecht voor kinderopvang en quarantaine tot 31 december 2021. De voorwaarden van deze maatregel worden niet gewijzigd.
De versoepelingen van het klassiek overbruggingsrecht worden niet verlengd na 30 september 2021. Voor feiten vanaf 1 oktober 2021 gelden binnen het klassiek overbruggingsrecht weer de gewone regels.

Zelfstandigen, die getroffen zijn door de overstromingen van midden juli 2021, komen ook in aanmerking voor het overbruggingsrecht wegens omzetdaling tot 31 december 2021, voor zover zij aan alle voorwaarden voldoen.

Je kan op dit ogenblik nog geen aanvraag indienen voor het overbruggingsrecht van oktober. Dit zal in de loop van oktober mogelijk zijn bij uw sociaal verzekeringsfonds.

Wijziging overbruggingsrecht voor zelfstandigen vanaf 1 oktober
Tagged on: