Wetswijziging op komst voor de medische en paramedische btw-vrijstellingen

Er is een nieuwe wetswijziging op komst voor de medische en paramedische beroepen die zal ingaan vanaf 1 januari 2022.Vanaf die datum zal de btw-vrijstelling zich enkel nog beperken tot therapeutische behandelingen.

Het antwoord op de belangrijkste vraag bijgevolg ‘Wat zijn therapeutische behandelingen’ is de overheid ons nog schuldig.

Binnenkort wordt een circulaire gepubliceerd die concreet toelicht wie wel nog onder de btw-vrijstelling valt. We houden jullie op de hoogte !

Wetswijziging op komst voor de medische en paramedische btw-vrijstellingen