Heeft u al even stilgestaan bij uw testament ?

Het is de wet die zal bepalen wat er met uw vermogen (roerend en onroerend) zal gebeuren na uw overlijden. Indien u hiervan wenst af te wijken, voor zover wettelijk mogelijk, kunt u eenvoudig zelf een testament opstellen.

Er zijn wel een aantal zaken waar je moet op letten, alvorens een zelf geschreven testament geldig is.

Eerst en vooral moet het testament volledig handgeschreven zijn, er mag niets met de computer getypt zijn. Dan moet ook jouw naam en de datum duidelijk vermeld zijn. Dit is om er zeker van te kunnen zijn dat dit testament de laatste wilsbeschikking is die je hebt opgemaakt. Het is dus belangrijk zowel de dag, maand als het jaartal te vermelden.
Ook moet je er zeker op letten dat je jouw testament individueel opstelt. Het is een persoonlijk document, je kan het dus bijvoorbeeld niet als koppel opmaken.

Last but not least: Gehandtekend ! Jouw handtekening is het identificatiemiddel bij uitstek en dus van cruciaal belang voor de geldigheid van het testament.

Verder is het niet noodzakelijk om dit testament bij de notaris neer te leggen, dat kan, maar hoeft niet. Bewaar het testament op een plaats waar het zeker gevonden zal worden.

Meer informatie kan je terugvinden op volgende website:

Heeft u al even stilgestaan bij uw testament ?
Tagged on: