Het 6% BTW-attest wordt weldra vervangen door vermelding op de factuur

Volgens de huidige regeling voor renovatie- en herstellingswerken waarbij aan de voorwaarden voor het gunstigere btw-tarief van 6% is voldaan, moet de klant een attest ondertekenen.
In dit attest verklaart de klant dat de gestelde voorwaarden zijn voldaan. Het doel hiervan is om de dienstverrichter te ontheffen van zijn aansprakelijkheid betreffende het btw-tarief.
Dit brengt echter heel wat administratie met zich mee.

Vanaf 1 januari 2022 mag dit attest nu vervangen worden door een uitgebreide verklaring op de factuur zelf. Deze verklaring wijst de klanten erop dat zij na ontvangst van de factuur één maand de tijd hebben om schriftelijk te betwisten dat zij aan minimaal één van de voorwaarden voor de toepassing van het tarief van 6% BTW niet voldoen.
Indien de klant de factuur niet binnen de maand betwist, is de aannemer ontslagen van zijn aansprakelijkheid op dat vlak.

Kortom: De volledige verantwoordelijkheid wordt op die manier bij de klant gelegd.

De nieuwe maatregel gaat in vanaf 1 januari 2022, maar er is een overgangsperiode voorzien tot 30 juni 2022 waarin nog gebruik mag gemaakt worden van de attesten.

Nog vragen? Neem gerust contact met ons op!

Het 6% BTW-attest wordt weldra vervangen door vermelding op de factuur
Tagged on: