Betaalgegevens van de FOD Financiën

Twijfel je soms aan de betaalgegevens van de FOD Financiën of de mededeling die je dient te gebruiken? Hieronder lijsten we alles nog eventjes op !

De personenbelasting:
FOD Financiën
BE42 6792 0000 0054

De gestructureerde mededeling vindt u terug op uw aanslagbiljet.

Rekening courant BTW:
Dienst BTW-ontvangsten Brussel
BE22 6792 0030 0047

De gestructureerde mededeling kunt u zelf nagaan door uw ondernemingsnummer in te geven op volgende website:
https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

Vennootschapsbelasting:
FOD Financiën
BE42 6792 0000 0054

De gestructureerde mededeling vindt u terug op uw aanslagbiljet of via volgende website:
https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

Betaalgegevens van de FOD Financiën
Tagged on: