De vennootschapsbelasting: Wanneer doet u best voorafbetalingen?

Door het doen van voorafbetalingen voorkomt u dat u verhogingen dient te betalen op uw vennootschapsbelasting. Hoe vroeger tijdens het boekjaar u deze doet, hoe groter het voordeel dat u verkrijgt.

Hieronder vindt u de uiterlijke data van elke schijf van voorafbetalingen. De voorafbetaling dient uiterlijk op deze datum door de Administratie ontvangen te worden.

Boekjaar dat eindigt op 31 december:
VA1 10/04
VA2 10/07
VA3 10/10
VA4 20/12

Boekjaar dat eindigt op 31 maart:
VA1 10/07
VA2 10/10
VA3 10/01
VA4 20/03

Boekjaar dat eindigt 30 juni:
VA1 10/10
VA2 10/01
VA3 10/04
VA4 20/06

Boekjaar dat eindigt 30 september:
VA1 10/01
VA2 10/04
VA3 10/07
VA4 20/09

Hoe vroeger de voorafbetaling wordt uitgevoerd, hoe groter het voordeel dat u ermee verkrijgt.
Het spreekt voor zich dat indien u deze betaling echter in het begin van het boekjaar uitvoert, het een des te grotere schatting blijft hoeveel de uiteindelijke te betalen vennootschapsbelasting zal bedragen.

De meeste financiële instellingen bieden hiervoor ook kredieten aan. Door het kiezen voor zo’n krediet in het begin van het boekjaar zal uw voorafbetaling integraal in de eerste schijf terecht komen en dus het grootste fiscaal voordeel bieden. Het voordeel voor de vennootschap is dat u de betaling alsnog kan spreiden over het volledige boekjaar.

Indien u voorafbetalingen went te doen, kunt u deze doen aan:

FOD Financiën
BE61 6792 0022 9117

Uw gestructureerde mededeling wordt bepaald op basis van uw ondernemingsnummer en kunt u nagaan via onderstaande handige tool.
https://financien.belgium.be/nl/gestructureerde-mededeling

Uiteraard staan wij u graag bij met het ramen van uw advies voorafbetalingen, en het personaliseren van uw voorafbetalingsplan om een voor u zo fiscaal optimaal mogelijke situatie te creëren.
Aarzel niet om contact op te nemen.

De vennootschapsbelasting: Wanneer doet u best voorafbetalingen?
Tagged on: