Fiscale kengetallen voor inkomsten 2022

Een nieuw jaar betekent ook nieuwe fiscale kengetallen.
Hieronder lijsten wij deze graag nog even voor u op:

– Revalorisatiecoëfficiënt voor huurinkomsten = 4,87

– Tarief notionele interestaftrek = max. 0,00 % voor grote en max. 0,443 % voor kleine vennootschappen (berekend over gemiddelde toename eigen vermogen van de laatste 5 jaar)

– De verhoogde investeringsaftrek blijft in 2022 van kracht, met alle voorwaarden in acht genomen. Twijfelt u indien uw investering hiervoor in aanmerking komt? Neem gerust contact met ons op.

– Minimumbezoldiging bedrijfsleiders (cf. verlaagd tarief voor KMO’s in de vennootschapsbelasting) = 45.000 EUR

– VAA verwarming bedrijfsleiders = 2.130 EUR
– VAA elektriciteit bedrijfsleiders = 1.060 EUR
Er gelden nieuwe voorwaarden voor de forfaitaire waardering van het voordeel voor verwarming en elektriciteit. Dit kan voortaan enkel als het onroerend goed ook ter beschikking wordt gesteld. Zo niet, moet de werkelijke waarde van het voordeel berekend worden. Heeft u vragen hierrond ? Neem zeker even contact met ons op !

– VAA kosteloze terbeschikkingstelling PC: 72 EUR
– VAA kosteloze terbeschikkingstelling GSM, smartphone en tablet: 36 EUR per toestel
– VAA kosteloze terbeschikkingstelling telefoonabonnement: 48 EUR
– VAA kosteloze terbeschikkingstelling internetaansluiting: 60 EUR

Fiscale kengetallen voor inkomsten 2022
Tagged on: