Het toekennen van een bonus aan uw werknemers: Hoe kan dit zo fiscaal optimaal mogelijk?

Er zijn verschillende manieren om uw werknemers een bonus te kennen.
Toch zijn er onderling best wel wat verschillen. Uiteraard wil u dit zowel voor u als voor uw werknemer zo fiscaal optimaal mogelijk organiseren.

Naast de bonus in cash, die de fiscaal minst gunstige manier is, zijn er nog de warranten, bonus volgens cao nr. 90 en de winstpremie.
Deze laatste manier van vergoeden, de winstpremie, is zowel voor de werkgever als werknemer de fiscaal meest voordelige manier.

Op basis van het handige document hieronder, opgemaakt door Acerta, kunt u eenvoudig de vergelijking maken tussen de verschillende verloningsmodellen.
Hierop kunt u aflezen welke kosten er voor u als werkgever extra bijkomen, vb. RSZ-bijdragen, en wat de werknemer hier effectief netto aan overhoudt.


Het toekennen van een bonus aan uw werknemers: Hoe kan dit zo fiscaal optimaal mogelijk?
Tagged on: