Een relatiegeschenk: Enkele gouden regels

1. BTW-regels

Indien jouw relatiegeschenk een waarde heeft van maximaal 50,00 euro excl. btw per geschenk, is de btw recupereerbaar.

Dit natuurlijk op voorwaarde dat de factuur correct werd opgemaakt en uw btw-nummer staat vermeld.

De btw op rookwaren en geestrijke dranken (> 22° alcohol) kunt u echter niet recupereren, ongeacht het bedrag.

2. Fiscale regels

Het gekochte relatiegeschenk, zoals bijvoorbeeld een kistje wijn of een geschenkbon, is voor 50% fiscaal aftrekbaar.

Opgelet ! Wanneer de waarde van het relatiegeschenk groter is dan 250,00 inclusief btw, dient dit op fiche vermeld te worden en zal de ontvanger van dit geschenk hierop privé belast worden.

Deze grens geldt per ontvanger op jaarbasis.

Uiteraard moet, zoals bij elke andere beroepskost, het fiscale karakter van het relatiegeschenk aangetoond kunnen worden.

3. Geschenken met reclame

Gaat het om geschenken met een geringe waarde waarop bovendien duidelijk de naam of het logo van de onderneming werd aangebracht, dan zijn deze fiscaal 100% aftrekbaar aangezien het dan eerder om reclame gaat.

Denk hier bijvoorbeeld aan een sleutelhanger met uw logo, pennen met uw bedrijfsnaam op, etc.

Verbruiksgoederen zoals wijn of chocolade zijn echter altijd relatiegeschenken (en dus maximaal 50% fiscaal aftrekbaar), ook als de benaming van uw onderneming op het etiket zou staan.

Een relatiegeschenk: Enkele gouden regels
Tagged on: