Federale maatregelen voor 2023-2024

1) Fiscaal voordeel tweede woning

Wie een hypothecaire lening voor een tweede woning aanging, kon tot op heden rekenen op een federale belastingvermindering van 30% van de kapitaalaflossing of de premies van de daaraan gekoppelde schuldsaldoverzekering.

Dit belastingvoordeel zal volledig verdwijnen 2024.

Wie een hypothecaire lening aanging voor 2024 zal dit fiscale voordeel wel kunnen blijven behouden.

2) Verlaging btw-tarief voor gas en elektriciteit

Het btw-tarief voor gas en elektriciteit zal vanaf 2023 definitief verlaagd worden naar 6%.

Om de schommelingen van de energieprijzen te beperken staat hier tegenover wel een nieuw stelsel van accijnzen. Dit stelsel zal ervoor zorgen dat de energieprijzen niet boven of onder bepaalde grenswaarden gaan fluctueren.

3) Auteursrechten

De federale regering wenst het gebruik van vergoedingen op basis van de fiscaal gunstige auteursrechten in te perken door hier in de toekomst meer in te gaan grijpen.

Voorlopig zijn hier nog geen verdere maatregelen over bekend gemaakt.

Dit betreft enkel de informatie die we vandaag de dag voor handen hebben. Verdere maatregelen of ingrepen zijn nog niet gecommuniceerd, maar wij volgen dit uiteraard verder voor u op.

Federale maatregelen voor 2023-2024
Tagged on: