Federale regering verdubbelt standaard betaaltermijn belastingen van twee maanden naar vier maanden

Wie zijn aanslagbiljet met betrekking tot aanslagjaar 2022 ontvangt en belastingen dient te betalen, krijgt hiervoor in principe twee maanden de tijd. Omwille van de energiecrisis wordt deze termijn nu uitgebreid naar vier maanden, te rekenen vanaf de vermelde verzenddatum op het aanslagbiljet.

Dit geldt zowel voor de personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting als de belasting niet-inwoners.

Deze maatregel heeft geen impact op wie een terugbetaling van belastingen zal ontvangen. Daar blijven de normale termijnen gelden.

Nog vragen ? Aarzel niet om contact op te nemen.

Federale regering verdubbelt standaard betaaltermijn belastingen van twee maanden naar vier maanden