Maaltijdcheques en ecocheques: Ook voor u als bedrijfsleider ?

Maaltijdcheques en ecocheques zijn ondertussen een vaste waarde voor het vergoeden van werknemers als een netto voordeel, vrijgesteld van zowel sociale als fiscale afhoudingen.

Helaas zijn ecocheques nooit aftrekbaar voor de onderneming. Maaltijdcheque zijn slecht voor 2 EUR per aangekochte maaltijdcheque aftrekbaar.

1.Maaltijdcheques

  Maaltijdcheques zijn voor bedrijfsleiders ook een mogelijkheid en volgen dit regime van 2 EUR aftrekbaar per cheque.

  Opgelet: Een bedrijfsleider kan enkel aan zichzelf maaltijdcheques toekennen wanneer hij/zij deze ook toekent aan zijn/haar werknemers.

  Andere cumulatieve voorwaarden waaraan voldaan moet worden:

  -De cheques moeten op naam van de begunstigde staan
  -De maximale waarde per cheque bedraagt € 8,00. Het bedrag dat de bedrijfsleider aan zichzelf toekent mag niet hoger liggen dan het bedrag dat hij/zij aan de werknemers toekent.
  -De begunstigde heeft recht op één cheque per effectief gewerkte dag. Het aantal toegekende maaltijdcheques voor de bedrijfsleider mag niet meer zijn dan het aantal dagen dat een werknemer (voltijds) in het desbetreffende bedrijf mag werken.

  2.Ecocheques

  Ook ecocheques zijn een mogelijkheid voor bedrijfsleiders, onder bepaalde voorwaarden.

  Deze voorwaarden zijn de volgende:

  -De toekenning van de ecocheques moet opgenomen zijn in een individuele of collectieve arbeidsovereenkomst
  -Er kan maximaal € 250,00 per begunstigde per jaar toegekend worden
  -De cheques worden toegekend op naam van de begunstigde

  In alle gevallen zijn de ecocheques, ook voor bedrijfsleiders, nooit fiscaal aftrekbaar.

  Nood aan meer info ? Contacteer ons gerust !

  Maaltijdcheques en ecocheques: Ook voor u als bedrijfsleider ?
  Tagged on: