Gemengde btw-plicht ? Dan krijgt u vanaf 2023 extra verplichtingen !

Voor vennootschappen zowel als eenmanszaken die onder de gemengde btw-plicht vallen, is er vanaf volgend jaar de verplichting om extra informatie te verstrekken aan de fiscus.


Deadline:

Voor zij die nu reeds onder het regime vallen, dient er voor 30 juni 2023 een verklaring bij de fiscus ingediend te worden.

Nieuwkomers dienen deze in te dienen voor het einde van hun eerste aangifteperiode in 2023.

De fiscus zal deze nakijken en controleren tegen uiterlijk 31 december 2024 en heeft de machtiging bij niet-akkoord om de werkwijze retroactief te gaan weigeren.

Zelfs de akkoorden die in het verleden met de fiscus werden gesloten met betrekking tot dit topic, staan nu op de helling.

Deze maatregel kan dus al snel aanzienlijke gevolgen hebben voor uw onderneming.

Wenst u graag meer informatie hierover ?

Neem dan gerust contact met ons op.

Tot snel !

Gemengde btw-plicht ? Dan krijgt u vanaf 2023 extra verplichtingen !
Tagged on: