Update dagvergoeding en kilometervergoeding

Per 1 januari 2023 zijn zowel de dagvergoedingen als de kilometervergoedingen opnieuw aangepast.

Vanaf heden geldt er een forfaitaire dagvergoeding van maximaal € 19,99.

De kilometervergoeding werd aangepast van € 0,4233 naar € 0,4259 per kilometer.

Deze tarieven blijven – behoudens tegenbericht – geldig tot 31/03/2023. Nadien zullen deze opnieuw aangepast worden.

Update dagvergoeding en kilometervergoeding
Tagged on: