Sociale bijdragen 2023: Referentie-inkomen

Voor het berekenen van uw sociale bijdragen wordt steeds rekening gehouden met uw inkomen van drie jaar geleden.

Concreet wil dit zeggen dat uw kwartaalbijdragen van 2023 gebaseerd zijn op uw geïndexeerd inkomen van 2020. Deze index bedraagt 18,31%, wat een stuk hoger is dan gewoonlijk.

Wanneer u zich als bedrijfsleider een bezoldiging uitkeert die geen 18,31% hoger is dan de bezoldiging in 2020, kan het dus zijn dat uw kwartaalbijdragen hoger zijn dan nodig.

Voor eenmanszaken waarbij op de kwartaalafrekening een referentie-inkomen vermeld staat die hoger is dan verwacht, kunnen we ook hier de verlaging aanvragen.

Opgelet !

Indien blijkt dat de verlaging onterecht was en er nadien toch nog bijstortingen dienen te gebeuren, zijn er intresten en verhogingen van toepassing.

Geef ons zeker en vast een seintje bij twijfel !

Dan kijken we dit graag voor u na indien er optimalisaties mogelijk zijn.

Sociale bijdragen 2023: Referentie-inkomen
Tagged on: