Werken in onroerende staat: Nieuwe factuurverplichtingen

Vanaf heden volstaat de vermelding ‘BTW verlegd’ op uw facturen niet meer.

Volgende paragraaf dient nu verplicht vermeld te worden:

“Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat een belastingplichtige is gehouden tot het indienen van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belastingen, intresten en geldboeten. ( nieuw art. 20, § 3 KB nr. 1)”

Deze nieuwe factuurclausule heeft als bedoeling te voorkomen dat er ten onrechte met verlegging van heffing gewerkt wordt.

Als er nog vragen zouden zijn, geef gerust een seintje.

Tot snel !

Werken in onroerende staat: Nieuwe factuurverplichtingen
Tagged on: