Striktere deadline voor uw belastingaangifte

Wanneer er geen sprake is van een zelfstandige activiteit of buitenlands inkomen, wordt de deadline voor het indienen van uw aangifte personenbelasting vastgesteld op 15 juli (*). In tegenstelling tot voorgaande jaren geldt deze deadline ook wanneer uw mandataris de aangifte indient.

Enkel voor complexe aangiftes is de termijn verlengd tot 18 oktober.  FOD Financiën vermeldt op haar website dat ze aangiften als complex beschouwt als deze inkomsten uit winsten en/of baten omvatten, bezoldigingen van bedrijfsleiders, bezoldigingen aan meewerkende echtgenoten (wettelijk samenwonenden) of buitenlandse beroepsinkomsten.

(*) Op voorwaarde dat u de aangifte digitaal indient. Wanneer u deze nog op papier wenst in te dienen, heeft u tijd tot 30 juni.

BRON: De Tijd; https://www.tijd.be/ondernemen/diensten/overheid-legt-striktere-deadline-op-voor-belastingaangifte/10453339.html

Striktere deadline voor uw belastingaangifte
Tagged on: