Evolutie kilometervergoedingen

Hieronder lijsten we de evolutie van de kilometervergoedingen van het jaar 2023 op:

01/01/2023-31/03/2023 : € 0,4259 / km

01/04/2023 – 30/06/2023 : € 0,4246 / km

01/07/2023 – 30/09/2023 : € 0,4237 / km

Van zodra de kilometervergoeding voor het laatste kwartaal van 2023 gekend is, komen wij bij u terug.

Wij willen er nog bij vermelden dat deze kilometervergoeding vrij is van belastingen en vrij van sociale bijdragen.

Evolutie kilometervergoedingen
Tagged on: