De koopkrachtpremie : Wat, hoe, wanneer, hoeveel, … ?

De koopkrachtpremie is een fiscaal voordelige manier om uw werknemers  een extra’tje toe te kennen. Deze premie wordt uitgereikt onder de vorm van een consumptiecheque die kan gebruikt worden voor het aankopen van voeding of producten met een ecologisch karakter.

Het toekennen van de premie hangt af van de cao en het paritaire comité waaronder uw onderneming opereert.

Hoeveel deze premie bedraagt, hangt dan weer af van de winst die uw bedrijf in 2022 realiseerde, en dit met een maximum tot € 750,00.

Enkel de ondernemingen waarvan de winst in 2022 hoger is dan ten minste 1,15 x de gemiddelde winst in de 3 voorafgaande afgesloten boekjaren, zijn de koopkrachtpremie verschuldigd.

De premie is vrijgesteld van belastingen en van de normale RSZ-bijdragen, wel is er een bijzondere patronale RSZ-bijdrage ( 16,50% ) van toepassing. Zowel de premie zelf als deze RSZ-bijdrage zijn fiscaal aftrekbaar voor u als werkgever.

Qua timing dient deze premie toegekend te worden op uiterlijk 31 december 2023, waarna de medewerkers deze premie kunnen besteden tot uiterlijk 31 december 2024.

Voor het toekennen van deze premie dient u zich te wenden tot uw sociaal secretariaat.

NOOT: Deze regeling geldt niet voor bedrijfsleiders.

De koopkrachtpremie : Wat, hoe, wanneer, hoeveel, … ?
Tagged on: