FiscAssist – Verzekering Fiscale Bijstand

Een fiscale controle van uw onderneming gaat vaak gepaard met kosten waarmee u in eerste instantie niet automatisch rekening houdt.

Het is mogelijk om u als onderneming voor bepaalde van die kosten te gaan verzekeren. Diverse verzekeringsmaatschappijen bieden de dag van vandaag deze verzekering aan.

Graag willen wij u het bestaan van deze verzekering toelichten, zonder hier verder advies in te geven.

We kijken meer bepaald in detail naar de FiscAssist verzekering.

FiscAssist  is  een  rechtsbijstandverzekering  die zorgt  voor  de  terugbetaling  van  kosten  en  erelonen die voortvloeien uit een fiscale controle of geschil met de fiscus. Ook de uitgaven voor de behandeling van de zaak, de kosten van een gerechtelijke- en uitvoeringsprocedure zijn gedekt

Deze verzekering levert  een dekking  tot  50  000  euro  (excl.  btw)  voor  de  administratieve  én  gerechtelijke  verdediging.  In volgende rechtsgebieden: inkomstenbelasting (personenbelasting, vennootschapsbelasting…), btw, douane en accijnzen, regionale en lokale belastingen.

Meer informatie over dergelijke verzekering kunt u terug vinden op de website : acerta.be/fiscassist

Hier kunt u een toelichting vinden over de wat precies gedekt is, alsook de periodes van dekking en de uitsluitingen.

FiscAssist – Verzekering Fiscale Bijstand
Tagged on: