Vennootschapsbijdrage : Nieuwe tarieven

Naast uw persoonlijke aansluiting als zelfstandige, dient ook uw vennootschap verplicht aangesloten te zijn bij een sociaal verzekeringsfonds. Jaarlijks wordt hiervoor een premie aangerekend.

Vanaf 2023 gelden nieuwe tarieven. Voor vennootschappen met een balanstotaal lager dan of gelijk aan 825.750,09 euro wijzigt het tarief van 347,50 euro naar 384,44 euro.

Voor vennootschappen met een balanstotaal  van het voorlaatste afgesloten boekjaar hoger dan 825.750,09 euro, wijzigt het tarief naar 960,26 euro (in plaats van 868,00 euro).

Vanaf 2023 moet de vennootschapsbijdrage ook uiterlijk op 31 december van het bijdragejaar betaald zijn.

Voor nieuwe vennootschappen opgericht na 30 september van het bijdragejaar geldt echter een andere betaaltermijn voor de eerste bijdrage.

Bij laattijdige betaling wordt een maandelijkse verhoging van 1% aangerekend.

In sommige gevallen is het mogelijk hiervoor een vrijstelling te ontvangen, bijvoorbeeld voor startende ondernemers.

Indien deze vrijstelling voor u van toepassing is, zullen wij u hierover informeren.

Nog vragen ? Aarzel niet om contact op te nemen !

Vennootschapsbijdrage : Nieuwe tarieven
Tagged on: