Voorafbetalingen in de personenbelasting : Belastingverhoging opgetrokken vanaf AJ2024

Vanaf inkomstenjaar 2023 is het doen van voorafbetalingen voor uw eensmanszaak aanzienlijk belangrijker geworden.

Gedurende het jaar moedigt de fiscus aan om een deel van de uiteindelijke belastingen te gaan vooraf betalen door het toepassen van een belastingverhoging als een soort laattijdige intrest indien u geen voorafbetaling hebt gedaan.

Deze belastingverhoging werd vanaf inkomsten 2023 aangepast naar 4,50%, wat een verdubbeling is ten opzichte van het jaar voordien.

Voorafbetalingen in de personenbelasting : Belastingverhoging opgetrokken vanaf AJ2024
Tagged on: